Terroir je důležitým faktorem vinice
Úvod » Blog » Co je to „terroir“?

Co je to „terroir“?

Francouzským výrazem „terroir“ se označuje přirozené prostředí, ve kterém rostou rostliny. V případě, kdy se o terroiru mluví v případě vína, se jedná samozřejmě o prostředí, kde roste vinná réva, ze které je dané víno vyrobeno.

V širším pojetí znamená terroir nejen svrchní vrstvu půdy, ale i půdní podloží a mateční horninu, jejich fyzikální a chemické vlastnosti a provázanost s místním podnebím (tedy makroklimatem), které určuje mezoklima určité vinice s mikroklima kolem daného keře.

Patří sem například to, jak rychle se vinice odvodní, zda sluneční světlo odráží, anebo naopak pohlcuje teplo, v jaké nadmořské výšce leží, jaká je její orientace ke slunci, zda leží v blízkosti lesa, u vody či jezera. Platí tedy, že mrazem ohrožené místo na úpatí svahu má jiný terroir než vyšší místo vysušované studených vzduchem proudícím dolů. A to i přesto, že půda má stejné složení.

Jak je vidět, studium terroiru na vinici je celkem náročnou a až vědeckou disciplínou. Nicméně využití výsledků tohoto studia (nebo mapování, pokud chcete) přináší znalosti i třeba na úrovni toho, kdy je ten nejlepší čas sklidit úrodu na určité parcele v rámci vinice.

Mimochodem, je zajímavé, že výraz „terroir“ nemá žádný přesný překlad do jiných jazyků.  Zlí jazykové tvrdí, že to je proto, že si byl považovaný za pouhý rozmar Francouzů, kteří tím chtěli dát najevo jakousi nadřazenost francouzské půdy… No, ale skutečnost je taková, že svůj terroir má i vaše zahrada. Nebo park u vašeho domu 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4 × two =